logotyp
Login

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025

Informace k zápisu do Mateřské školy Mezimostí Veselí nad Lužnicí

Zápis bude probíhat ve dnech 14. a 15.05.2024 od 8.00 do 11.00 a od 13.00 do15.00 hodin.

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu (povinné očkování) – netýká se dětí, které dovrší do 31.8.2024 5 let.
 • Povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů. 

Dokumenty si můžete stáhnout a vytisknout na našich webových stránkách v sekci Informace k zápisu do MŠ. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si je vyzvednout u nás v  mateřské škole. 


Další dokumenty, které budete potřebovat při zápisu:
 • Rodný list dítěte
 • Občanský průkaz zákonného zástupce
 • V případě speciálních vzdělávacích potřeb kopii doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření
 • Oprávnění dítěte zastupovat (doloží pouze ten, kdo má dítě právo zastupovat a není jeho zákonným zástupcem, např. opatrovník)

Podání žádosti:

Vyplněné dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

 • preferujeme osobní předání v době zápisu 14. a 15.05.2024
 • do datové schránky školy (ID: d6qx6d)
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze v tomto případě jen prostý e-mail)
 • poštou na naši adresu: Mateřská škola Mezimostí Veselí nad Lužnicí, Třída Čs. armády 308, 391 81 VESELÍ NAD LUŽNICÍ            


Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení. Ředitelka postupuje dle stanovených kriteriích zveřejněny 02.04.2024 na vývěsní tabuli MŠ.

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto.


Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na hlavních dveřích a webových stránkách školy nejpozději do 30.05.2024.

 • Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).
 • Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou s dodejkou.

V případě dotazů Vám radi vše zodpovíme:

 • na telefonním čísle: 606 387 337 (Mgr. Adéla HLÁSKOVÁ ) nebo
 • na e-mail:  ms-csa@volny.cz

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign