logotyp
Login

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

Informace k zápisu do Mateřské školy Mezimostí Veselí nad Lužnicí

Zápis bude probíhat ve dnech 11. a 12.5.2022 od 8.00- 11.00 a od 13.00-15.00 hodin.

DOKUMENTY K ZÁPISU:
1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu (povinné očkování) – netýká se dětí, které dovrší do 31.8.2022 5 let.
3. Povolení ke zpracování a evidenci osobních údajů. 
4. Kopii rodného listu dítěte
5. Kopii doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření (pro děti se speciálními vzdělávacími potřbebami)

Dokumenty si můžete stáhnout a vytisknout na našich webových stránkách v sekci Informace k zápisu do MŠ. Pokud nemáte možnost tisku, můžete si je vyzvednout u nás v  mateřské škole. 
 

Vyplněné dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:

  • preferujeme osobní předání v době zápisu 11. a 12.05.2022
  • do datové schránky školy (ID: d6qx6d)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze v tomto případě jen prostý e-mail)
  • poštou na naši adresu: Mateřská škola Mezimostí Veselí nad Lužnicí, Třída Čs. armády 308, 391 81 VESELÍ NAD LUŽNICÍ            


Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení.

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod registračními čísly (osobní data účastníků má správní orgán ve spisu) právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto.

Termín možnosti seznámení s podklady je uveden na žádosti. S ohledem na současnou situaci je nutné nejprve telefonické spojení s ředitelstvím školy.

Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na hlavních dveřích a webových stránkách školy nejpozději do 30.5.2022.

  • Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).
  • Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou s dodejkou.

V případě dotazů Vám radi vše zodpovíme:

  • na telefonním čísle: 606 387 337 (Mgr. Adéla HLÁSKOVÁ ) nebo
  • na e-mail:  ms-csa@volny.cz

NOVINKY

Naše logo

obrázek
Naše logo vystihuje klima naší školky a charakterizuje nás.

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček na celý týden najdete zde.

Nové fotografie

obrázek
Fotografie z naší mateřské školky najdete zde.
Domů

Created by © 2015 - 2021 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign